Flag Flag

Sản phẩm mới

Máy giúp thở Stephan  HF300 Máy giúp thở Stephan HF300

Model: HF300
Hãng sản xuất : F.Stephan GmbH  Medizintechnik - Đức

Máy giúp thở Stephan Alia Máy giúp thở Stephan Alia

Model : Alia
Hãng Sản Xuất : Stephan
Nước Sản Xuất : Đức

Máy giúp thở Resmed  Elisee 150 Máy giúp thở Resmed Elisee 150

Model: Resmed Elisee 150
Hãng sản xuất : ResMed - Australia
Nơi sản xuất - Pháp

MÁY GIÚP THỞ ELISEE 350 MÁY GIÚP THỞ ELISEE 350

Model: ELISEE 350
Hãng sản xuất : ResMed - Australia
Nơi sản xuất : Pháp

Máy giúp thở Resmed  VS Integra Máy giúp thở Resmed VS Integra

Hãng sản xuất : ResMed - Australia
Nơi sản xuất - Pháp